Spellinganalyse

Spellinganalyse bij de Basisclub  

Door het afnemen van een spellinganalyse ontstaat een duidelijk en gedetailleerd beeld van de spelling vaardigheden van uw kind. Bij bovenbouwleerlingen komt zowel de reguliere spelling als de werkwoordspelling aan bod. Bij de onderbouw staan alleen de reguliere spellingsregels centraal. Er volgt een duidelijk beeld van de regels die uw kind goed kan toepassen en de regels die nog extra aandacht behoeven. De spellinganalyse kan afgenomen worden bij leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Bij de bovenbouwleerlingen komen er meer spellingsregels aan bod, waardoor de afname langer duurt dan bij leerlingen uit de onderbouw. De analyse wordt afgenomen tijdens individuele Basisclubsessies waardoor de begeleider een goed beeld krijgt van de spelling aanpak en vaardigheden van uw kind.  Tijdens de begeleiding die hierop volgt, kan precies aangesloten worden bij de valkuilen van de leerling.

De spellinganalyse kost 100 euro, naast de kosten van de individuele Basisclubsessies waarin de afname plaats vindt. De kosten zijn inclusief het uitwerken van de resultaten, een analyse en het opstellen van een overzichtelijk en gedetailleerd verslag waarin duidelijk wordt welke (werkwoord)spellingsregels nog extra aandacht behoeven. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om extra te oefenen op school of thuis.

Reactiemogelijkheid is gesloten