Basisclub

Basisclub 

De Basisclub werkt professioneel, persoonlijk en positief, sluit aan bij de basisschool (werkwijze, (cito)leerlingvolgsysteem) en de interesses van het kind. Er is ruimte voor spel en plezier. Net als op school werken de kinderen in groepsverband, maar bij de Basisclub ieder aan zijn/haar eigen leerplan. Zo wordt er naast inhoudelijke vakken als rekenen, studievaardigheden en/of taal ook gewerkt aan het versterken van motivatie, concentratie en zelfvertrouwen.

De Basisclub is kleinschalig en vertrouwd. Voor taal en rekenen wordt gebruik gemaakt van erkende remediërende methodes die ook op scholen gebruikt worden. Een oplossingsgerichte aanpak brengt de kwaliteiten en valkuilen van kinderen in kaart. Er is aandacht voor het versterken van de executieve functies onder andere plannen en organiseren. We hebben ook ervaring met het werken met kinderen met ASS en AD(H)D. Dit biedt mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben met betrekking tot het gedrag.

Aan de hand van het kennismakingsgesprek met ouders, (eventueel) contact met de leerkracht en de wensen van het kind wordt een persoonlijk leerplan voor 10 weken opgesteld. Na afloop wordt het leerplan geëvalueerd en in overleg met ouders wordt besproken of de begeleiding wordt gecontinueerd, het leerplan wordt aangepast of dat de doelen zijn bereikt en de begeleiding stopt.

kidsskills nl

1 op 1 sessies tiny aqua

Het is ook mogelijk om 1 op 1 begeleiding te krijgen bij de Basisclub. Net als tijdens de Basisclub middagen is de begeleiding positief, professioneel en persoonlijk. Elke leerling werkt aan zijn/haar persoonlijke leerplan met focuspunten voor de remedial teachingsessies. Ook is er aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen. Het is mogelijk om een rekenanalyse of een spellinganalyse af te nemen tijdens de individuele Basisclubsessies. Lees verder.

Basisclub

Reactiemogelijkheid is gesloten