Basisclub

Basisclub 

De Basisclub werkt professioneel, persoonlijk en positief, sluit aan bij de basisschool (werkwijze, (cito)leerlingvolgsysteem) en de interesses van het kind. Er is ruimte voor spel en plezier. Net als op school werken de kinderen in groepsverband, maar bij de Basisclub ieder aan zijn eigen leerplan. Zo wordt er naast inhoudelijke vakken als rekenen, studievaardigheden en/of taal ook gewerkt aan het versterken van motivatie, concentratie en zelfvertrouwen.

De Basisclub is kleinschalig en vertrouwd. Voor taal en rekenen wordt gebruik gemaakt van erkende remediërende methodes die ook op scholen gebruikt worden. Een oplossingsgerichte aanpak brengt de kwaliteiten en valkuilen van kinderen in kaart. Er is aandacht voor het versterken van de executieve functies onder andere plannen en organiseren. We hebben ook ervaring met het werken met kinderen met ASS en AD(H)D. Dit biedt mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben met betrekking tot het gedrag.

Aan de hand van het kennismakingsgesprek met ouders, (eventueel) contact met de leerkracht en de wensen van het kind wordt een persoonlijk leerplan voor 10 weken opgesteld. Na afloop wordt het leerplan geëvalueerd en in overleg met ouders wordt besproken of de begeleiding wordt gecontinueerd, het leerplan wordt aangepast of dat de doelen zijn bereikt en de begeleiding stopt.

kidsskills nl

Projecten tiny aqua

De Basisclub organiseert ook educatieve projecten: ‘knallen met getallen’, ‘sociaal met taal’ en ‘leuker leren’. Deze projecten worden aangeboden op locatie in samenwerking met welzijnsorganisatie Combiwel en scholen. Bij elk project ligt de nadruk op spelenderwijs en actief met de stof aan de slag. Actief leren met behulp van spel en creatieve activiteiten zorgt ervoor dat het leren makkelijker gaat en leuker wordt. Ook is er aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen. Lees verder.

Reactiemogelijkheid is gesloten