Beter bij de les training in Amsterdam

Beter bij de les training in Amsterdam 

De Beter bij de les training is een bewezen effectieve methode voor het verbeteren van de executieve functies van basisschoolleerlingen (va. 8 jaar). Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein, zoals o.a. het werkgeheugen, aandacht richten  & plannen. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het leren en zijn voorspellend voor leerprestaties. Om een beeld te krijgen van de executieve functies van een leerling is het mogelijk om de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst te laten invullen door de ouders en de leerkracht van de leerling. Dit kan via de Basisclub.

Tijdens de training krijgen kinderen meer inzicht in hun leergedrag en leren ze om naar het eigen (executief) functioneren te kijken, zodat ze zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen.  Het trainen van de werkgeheugencapaciteit wordt gecombineerd met het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie.  Uit de praktijk blijkt dat de meeste kinderen de oefeningen leuk vinden om te doen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het geven van effectieve, positieve feedback om het kind te motiveren.

De training is intensief en  vindt plaats onder schooltijd op school. Het duurt in totaal ongeveer 6 weken, verdeeld over 25 trainingssessies. 4 of 5 keer per week vindt een trainingssessie plaats met de leerling en de Beter bij de les coach of trainer. Elke trainingssessie duurt 45-50 minuten. De leerkracht speelt een actieve rol bij het leerproces van het kind en helpt het kind bij het oefenen van ‘de zin van de dag’ die centraal staat. In de klas komen de geleerde strategieën zo terug, waardoor het kind wordt ondersteund tijdens en na de training om te blijven oefenen. Ook de ouders worden bij de training betrokken door in voorlichtingsbijeenkomsten uitleg te krijgen over executieve functies, de inhoud van de training en hoe ze thuis het oefenen met de vaardigheden kunnen voortzetten. Overal worden dezelfde termen gebruikt, zoals ‘breinbandieten'(valkuilen) en ‘breinbewakers’ (compensatiestrategieën), zodat deze worden geautomatiseerd.

Het doel van de training:

  • De executieve functies van een leerling verbeteren, zodat ze uiteindelijk minder ondersteuning van de leerkracht nodig hebben.
  • Het trainen van het werkgeheugen van de leerling.
  • Het inzicht in het leergedrag vergroten door het aanleren van strategieën en vaardigheden die nodig zijn voor het leren.

Schermafbeelding 2020-09-17 om 15.45.45

 

Reactiemogelijkheid is gesloten