Cogmed werkgeheugen training in Amsterdam

Cogmed werkgeheugen training in Amsterdam 

Door het trainen van het werkgeheugen kan het concentratievermogen verbeteren. Het werkgeheugen is belangrijk bij het richten van de aandacht. Door de Cogmed werkgeheugentraining lukt het beter om gestructureerd te werken te gaan, het overzicht te bewaren, belangrijke informatie te onthouden en om afleidingen te negeren.

Een verminderd werkgeheugen kan de oorzaak zijn als een leerling moeite heeft met:

  • het opvolgen van meerdere instructies.
  • het afronden van schooltaken, met name lezen en rekenen.
  • het volgen van een gesprek of een verhaal.
  • het terugvinden van spullen.
  • concentreren en vaak aan het dagdromen is.

Tijdens het online trainingsprogramma bij de Basisclub in Amsterdam krijg je begeleiding van een gekwalificeerde coach (Jessie Mooij, MSc) om het werkgeheugen te verbeteren en daardoor ook de aandacht, het leervermogen en de werkhouding te optimaliseren. De training is bewezen effectief, maar ook intensief. Het vraagt veel van zowel de leerling zelf als van zijn directe omgeving. Bij elk trainingsblok neemt iemand de rol van trainingshulp aan om de leerling te stimuleren en feedback te geven. Het werkt alleen als de leerling gemotiveerd is en wordt gesteund door de mensen om hem/haar heen. Ook worden er altijd beloningen afgesproken om een kind extra te motiveren en te belonen voor zijn/haar inzet. 

Er is keuze uit verschillende Cogmed programma’s en uit een aantal protocollen. Het Cogmed Light, Create programma voor jonge kinderen (4-7 jaar) of kinderen die moeite hebben met lezen bestaat uit visueel ruimtelijke oefeningen zonder letters en cijfers. Bij Cogmed Standard, Create (7-17 jaar) zijn de oefeningen uitdagender en wordt er gebruik gemaakt van letters en getallen. Na het trainen worden vorderingen en inspanningen direct omgevormd tot beloningen. Dit duurt, afhankelijk van het aantal afgesproken oefeningen per trainingsblok, 20-50 minuten per trainingsmoment. Cogmed  Standard, Focus (17+), lijkt op Cogmed Standard Create, alleen is deze versie prikkelarm en zonder beloning. Samen wordt tijdens de intake besproken welke trainingsopzet het meest passend is. Afhankelijk van hoe vaak en hoe lang er per keer getraind wordt, duurt de totale training minimaal 5 weken tot maximaal 14 weken. De effectiviteit verandert niet bij de verschillende protocollen en programma’s. Hoe intensiever het gekozen programma, hoe sneller de werkgeheugentraining wordt afgerond. De voorkeur gaat ernaar uit dat de training niet wordt onderbroken door bijvoorbeeld een verhuizing of vakantie, maar in een aaneengesloten periode wordt gevolgd. 
 
Via deze link is het mogelijk om een demo te doen:

Reactiemogelijkheid is gesloten