Individuele Basisclub sessies 

Individuele Basisclub sessies 

Bij de Basisclub is het ook mogelijk om individuele remedial teaching sessies te organiseren. Net als bij de Basisclubmiddag werkt elke leerling aan een leerplan op maat en is er aandacht voor afwisselende werkvormen. Elke sessie duurt 45 minuten waarbij er ruimte is voor herhaling/extra uitleg over wat er op school geleerd is, pre teaching over wat er binnenkort op school geleerd wordt en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden. De aanpak is positief, professioneel en persoonlijk waardoor een leerling succeservaringen op doet.

Er wordt veel tijd besteed aan het aanleren van een handige aanpak, waar een kind op terug kan grijpen in de toekomst. Tijdens het intake gesprek wordt samen met de ouders en de leerling besproken waar de focus op moet liggen. Ook kan er (indien gewenst) contact opgenomen met de leerkracht om een compleet beeld van de focuspunten te krijgen. Elk Basisclub blok bestaat uit 10 sessies waarna een schriftelijke evaluatie volgt om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt.

Tijdens deze Basisclubsessies is het mogelijk om een spelling of rekenanalyse af te nemen waarbij het spelling- of rekenniveau en de spelling- of rekenvaardigheden van uw kind inzichtelijk worden gemaakt. Er wordt zowel aandacht besteed aan de uitkomst van de sommen als gekeken naar de manier waarop de som wordt uitgerekend. De uitkomsten van de analyse worden benut om de focuspunten voor de Basisclubbegeleiding te bepalen. Ook kan de analyse waardevol zijn voor school. Op school is vaak geen tijd om voor elke leerling een gedetailleerde, persoonlijke analyse met aandachtspunten te maken.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten