Motto

Basiskennis op orde 

Speciaal voor basisschoolleerlingen die extra aandacht nodig hebben bij de basiskennis van taal, rekenen of een ander vak. Naarmate een leerachterstand toeneemt, neemt vrijwel altijd het leerplezier af. Door op tijd te starten met positieve en persoonlijke begeleiding, kan een achterstand verkleind of helemaal ingelopen worden. Er is ook aandacht voor het plannen en organiseren van huiswerk en de te leren toetsen, zodat  een bovenbouwleerling voorbereid wordt op de overgang naar het middelbaar onderwijs.

Met plezier leren leren 

Bij de Basisclub leert uw kind met plezier te leren. Competenties als plannen en gestructureerd werken worden getraind. Uw kind leert op een positieve en ontspannen manier om te gaan met bijvoorbeeld huiswerk, een spreekbeurt of een werkstuk in een veilige en gezellige leeromgeving. Verschillende werkvormen als spel en digitale middelen worden ingezet om plezier te krijgen en te houden in het leren. Spelenderwijs kan uw kind heel veel leren. Zo worden ongemerkt zowel schoolse als sociale vaardigheden geoefend.

Verrijking 

Naast het werken aan de basisvaardigheden wordt er aandacht besteed aan de persoonlijke interesses en kwaliteiten van uw kind. De focus ligt op wat uw kind leuk vindt en al wel kan, van daaruit worden de aandachtspunten aangepakt. Ontdekken welke manier van werken en leren voor uw kind het beste werkt, is een verrijking voor de rest van de (school)carrière.

Reactiemogelijkheid is gesloten