Projecten

 

Knallen met getallen 

Bij ‘Knallen met getallen’ gaan kinderen aan de slag met allerlei rekenonderwerpen. Ze leren spelenderwijs , actief en creatief beter rekenen. Het doel is het belang in te zien van goed kunnen rekenen in het dagelijks leven. Daarom worden onderwerpen als rekenen met geld en tijd uitgebreid behandeld. Ook krijgen de kinderen inzicht in maateenheden, zodat ze bijvoorbeeld met recepten uit de voeten kunnen. Het niveau van de groep bepaalt of het metriek stelsel, breuken, procenten en decimalen worden aangeboden.

Sociaal met taal 

Spelenderwijs gaan we met de taal aan de slag en komen alle aspecten van de taal aan bod: luisteren, lezen, schrijven en spreken. Er wordt wekelijks voorgelezen en stilgestaan bij het weekthema aansluitend bij de belevingswereld van het kind. De woordenschat wordt uitgebreid en de basis (werkwoord) spellingsregels komen aan bod. Door het doen van rollenspelen oefenen kinderen hoe je met elkaar omgaat in sociale situaties. De onderwerpen die worden behandeld worden aangepast aan het niveau van de groep.

Blad Combiwel BC

Leuker leren 

In het project ‘Leuker leren’ krijgen leerlingen verschillende leermethodes aangereikt om te ontdekken welke manier van leren goed bij hen past. Stap voor stap wordt geoefend met verschillende methodes en krijgen kinderen een goed beeld van wat werkt. Het materiaal waarmee gewerkt wordt, is aantrekkelijk, geeft inzicht en wordt aangepast aan de voorkeuren van de leerling. Als een kind bijvoorbeeld een beelddenker is, wordt het materiaal visueel aangeboden. Ook is er aandacht voor het plannen en organiseren van het schoolwerk.fotootje op site

Projecten tiny aqua

De Basisclub organiseert ook educatieve projecten: ‘knallen met getallen’, ‘sociaal met taal’ en ‘leuker leren’. Deze projecten worden aangeboden op locatie in samenwerking met welzijnsorganisatie Combiwel en op scholen. Bij elk project ligt de nadruk op spelenderwijs en actief met de stof aan de slag. Actief leren met behulp van spel en creatieve activiteiten zorgt ervoor dat het leren makkelijker gaat en leuker wordt. Ook is er aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten