Rekenanalyse

Rekenanalyse bij de Basisclub  

In samenwerking met Leren&zo bieden wij een Rekenanalyse aan, hieruit volgt een duidelijk en  gedetailleerd beeld van de  rekenvaardigheden van uw kind.

In groep 3 wordt gestart met het rekenonderwijs. De basis wordt gelegd die in de daaropvolgende jaren wordt uitgebouwd tot in groep 8 alle onderdelen van het rekenen aan bod zijn gekomen. De rekenvaardigheden die in groep 3 worden aangeleerd moeten dus beheerst worden om in groep 4 goed mee te kunnen komen bij het rekenen. Een stevige rekenbasis zorgt ervoor dat de nieuwe kennis in de volgende schooljaren sneller begrepen wordt. Uit de afname van een rekenanalyse volgt een gedetailleerd beeld van de beheersing van de rekenvaardigheden van uw kind. Er volgt een duidelijk overzicht van de rekenonderdelen waar nog extra aandacht voor nodig is en van de rekenonderdelen die worden beheerst. Er wordt begonnen bij de rekenbasis die is gelegd in de onderbouw (groep 3,4,5), omdat de uitdagendere rekenonderdelen in de bovenbouw (groep 6,7,8) alleen begrepen kunnen worden als de basiskennis compleet is.

De rekenanalyse kan afgenomen worden bij leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Bij de bovenbouwleerlingen komen er meer rekenonderdelen aan bod, waardoor de afname langer duurt dan bij leerlingen uit de onderbouw. De analyse wordt afgenomen tijdens individuele Basisclubsessies waardoor de begeleider een goed beeld krijgt van de reken aanpak en vaardigheden van uw kind. Er is tijdens de analyse zowel aandacht voor de uitkomsten van de sommen als van de aanpak van de rekenvraagstukken. Tijdens de begeleiding die hierop volgt, kan precies aangesloten worden bij de valkuilen van de leerling.

De rekenanalyse kost 150 euro, naast de kosten van de individuele Basisclubsessies waarin de afname plaats vindt. De kosten zijn inclusief het uitwerken van de resultaten, een analyse en het opstellen van een overzichtelijk en gedetailleerd verslag waarin duidelijk wordt welke rekenvaardigheden nog extra aandacht behoeven. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om extra te oefenen op school of thuis.

 

Reactiemogelijkheid is gesloten