Basisclubmiddag

Remedial teaching in groepsverband bij de Basisclub  

Bij de Basisclub begeleiden we basisschool-leerlingen die extra aandacht nodig hebben in de basiskennis van taal, rekenen of andere vakken. Op naschoolse middagen bieden wij persoonlijke begeleiding aan leerlingen. Op basis van een op maat gemaakt leerplan wordt gewerkt aan specifieke aandachtsgebieden. Door remedial teaching in groepsverband verbetert de werkhouding en krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Het is onze ervaring dat het vergroten van het zelfvertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor succes. Kinderen vergroten hun kennis, krijgen hierdoor meer plezier in het leren en ontwikkelen hun talenten.

De Basisclub is kleinschalig en vertrouwd en er is ruimte voor spel en plezier. Een oplossingsgerichte aanpak zorgt voor een positieve sfeer wat bijdraagt aan het zelfvertrouwen van kinderen. Er is aandacht voor het versterken van de executieve functies waaronder het plannen en organiseren van huiswerk. We hebben ervaring met het werken met kinderen met ASS en AD(H)D. Dit biedt mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben met betrekking tot het gedrag. Er is goed contact met de verschillende basisscholen in Amsterdam Zuid, wat zorgt voor waardevolle afstemming tussen school en de Basisclub.

Reactiemogelijkheid is gesloten